Sportskomitè

profilbilde
Anne Grethe Myrann
Leder
profilbilde
Torill Karlsrud
Løpsleder
profilbilde
Grete Synnøve Solberg
Løpssekretær
profilbilde
Merete Brandsgård
Bankett ansvarlig
profilbilde
Morten Sommer
Presse/sponsoransvarlig
profilbilde
Knut Sigurd Brekke
Arr. teknisk ansvarlig